zasilanie       44,69
korytarz       19,94
powrót         32,75
rura              26,69
zasobnik      39,44
zewnętrzny    7,06
piwnica        12,00
salon            18,81
komp            21,37
garaż              9,56


dane
dane.doc