zasilanie       28,44
korytarz       20,50
powrót         26,00
rura              31,37
zasobnik      38,31
zewnętrzny    10,06
piwnica        12,44
salon            18,87
komp            22,06
garaż              11,44


dane
dane.doc