zasilanie       18,37
korytarz       19,37
powrót         16,25
rura              18,87
zasobnik      36,88
zewnętrzny    3,06
piwnica        11,63
salon            17,31
komp            20,06
garaż              8,38


dane
dane.doc