zasilanie       17,69
korytarz       19,75
powrót         16,19
rura              20,50
zasobnik      35,75
zewnętrzny    1,19
piwnica        11,81
salon            17,87
komp            20,87
garaż              8,63


dane
dane.doc