zasilanie       29,06
korytarz       21,69
powrót         24,87
rura              22,56
zasobnik      39,00
zewnętrzny    18,75
piwnica        16,81
salon            20,31
komp            23,12
garaż              17,12


dane
dane.doc